Zde se nacházíte: Partneři

Partneři

Hlavní partneři

 

 Header -sci -print

 

Přírodovědecká fakulta je jednou ze čtyř nejstarších fakult Masarykovy univerzity, existujících již od vzniku školy v roce 1919. Od té doby působila v prostorech na nynější Kotlářské ulici, kde - rozdělena na 13 ústavů - zčásti sídlí dodnes. Potřebám moderní a na výzkum orientované fakulty odpovídají také prostory Univerzitního kampusu Brno-Bohunice, kde sídlí druhá část fakulty.

Přírodovědecká fakulta MU je uznávanou výzkumnou fakultou, která je mj. velmi úspěšná také při získávání dotací přidělených na realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. 

Veškeré informace o fakultě najdete na webu sci.muni.cz

 

Děkanát PřF

podporuje naši činnost finančně.

 

Ústav biochemie PřF

poskytuje celoročně našemu centru výukové prostory pro výuku našich kurzů. Ústav biochemie se zabývá výzkumem metabolismu mikroorganismů, živočichů a rostlin a rozvojem (bio)analytických metod. Výzkumná i výuková činnost zahrnuje obory tradiční biochemie a fyziologie i buněčnou a molekulární biologii. Detailnější informace jsou na stránkách ústavu www.sci.muni.cz/cz/UBCH

 


 

 

Partneři

 

CEITEC_logo -text _en _P368

 

CEITEC (Středoevropský technologický institut) je centrem vědecké excelence  oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli jsou: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Středoevropský technologický institut byl na Masarykově univerzitě založen jako samostatný vysokoškolský ústav v březnu 2009. Zajišťuje realizaci výzkumných aktivit, schvaluje plány vědecké činnosti, spravuje majetek postavený či nakoupený v rámci projektu CEITEC, řídí veřejné zakázky a kompletně zajišťuje organizační provoz. Sídlo ústavu je umístěno v Univerzitním kampusu Bohunice.

 


 

 

Ncbr

Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) je samostatnou jednotkou Přírodovědecké fakulty MU. Hlavní činnost zahrnuje výzkum ve specifických oblastech chemie a biologie, dále pak výuku těchto oborů především pro studenty doktorských programů. Více o NCBR se dozvíte na stránkách www.ncbr.muni.cz

 


 Bez Názvu – 1

Odbor školství mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

OŠMT města Brna poskytl Bioskopu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na rok 2016.


Logo Eppendorf _4c _Blue _50mm (ID 23679) 

Společnost Eppendorf vyvíjí, vyrábí a prodává přístroje, spotřební materiál a služby pro zpracování kapalin, vzorků a buněk v laboratořích na celém světě. Paleta výrobků zahrnuje pipety a automatické pipetovací systémy, dávkovače, centrifugy, míchačky, spektrometry a vybavení pro amplifikaci DNA, dále hlubokomrazicí boxy, fermentory, bioreaktory, CO2 inkubátory, třepačky a systémy pro buněčnou manipulaci.

Dále dodává příslušný spotřební materiál jako pipetovací špičky, zkumavky, mikrotitrační destičky a bioreaktory na jedno použití.
Rodinná firma Eppendorf byla založena v roce 1945 v Hamburku a zaměstnává dnes více než 2 930 pracovníků po celém světě.

Více informací naleznete zde: www.eppendorf.cz.

 


 

 

 Alchimica

Společnost Alchimica zastupuje na českém a slovenském trhu řadu významných výrobců a dodavatelů chemických látek a potravinářských surovin. Více o společnosti na webových stránkách www.alchimica.cz

  


 

 Enantis _bila _barva (1) Mensi

Enantis je první biotechnologickou spin-off společností Masarykovy univerzity. Enantis zlepšuje proteiny genovým inženýrstvím a vyvíjí enzymové technologie pro dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti. Enantis rovněž poskytuje expertízu a služby v oblasti proteinového výzkumu a vývoji optimalizovaných biologických katalyzátorů. Více informací o naší společnosti naleznete na stránkách www.enantis.com.

 


 

 

  Logo -helago -cz -cmyk

 

 

 Helago-CZ, s.r.o. – partner pro výuku a vzdělávání. Společnost se m.j. zabývá vybavováním laboratoří, učeben a speciálních učeben; dodává výukové pomůcky, trenažéry a simulátory jak pro technické, tak i zdravotnické vzdělávání. Kompletní nabídka na www.helago-cz.cz.

Najděte si nás