Veřejnost

Badatelská odpoledne pro členy MENSA

Série badatelsky orientovaných kurzů pro členy MENSA

Témata a termíny:

  • 28.2.2020 - Zaváté cesty života
  • 27.3.2020 - Buňka
  • 24.4.2020 - DNA detektivové
  • 29.5.2020 - Tajemství mikroorganismů

Začátek vždy v 15 hodin. Délka kurzu 3 hodiny.

Počet účastníků: max 12

Cena jednoho kurzu je 150 Kč/kurz

Registrace zde: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/badatelska_odpoledne_pro_cleny_mensy/

Popis

Popis jednotlivých kurzů:

 

  • ZAVÁTÉ CESTY ŽIVOTA

,,Víte, jak vznikly zkameněliny? Přemýšleli jste, jak poznáme jejich stáří? Vypadala Země vždy stejně tak, jako ji známe dnes? Pojďme si reálně vyzkoušet fascinující práci paleontologů!“ 

Cílem kurzu je, přiblížit účastníkům problematiku vzniku a vývoje života na Zemi. Vlastní práce bude zaměřena na paleontologii. Studenti se pokusí získané poznatky prakticky aplikovat. Předpokládá se základní znalost stratigrafického členění; geologického času a orientace ve vývoji života na Zemi. Návštěvníci si v návaznosti na teoretickou část vyzkouší aktivity s několika výukovými modely a budou sami zkoumat reálné makroskopické (např. fosilní kosti) i mikroskopické vzorky fosilií. Ověří si, jak se mění a posouvají kontinenty, a jak nám v jejich propojení mohou pomoci nálezy stejných zkamenělin. Budou přiřazovat jednotlivé fosilie ke stratigrafickým obdobím. Nejdůležitější fází kurzu je zpracování sedimentů z 2 až 3 paleontologických lokalit metodami plavením či sítováním za sucha. Po oddělení jednotlivých frakcí se studenti pokusí vytřídit a systematicky určit získané mikrofosilie. Závěr kurzu je zaměřen na problematiku fosilních paliv, jejich využití a výskyt v ČR. Demonstrujeme si také pokus,  při kterém budeme simulovat vznik ropy.

 

  • BUŇKA

Chcete si vyzkoušet práci s mikroskopem? Víte, jak pod mikroskopem vypadají různé tkáně? Viděli jste někdy hýbající se organely?

Vydejte se s námi na cestu do buněčného mikrosvěta, kde se dozvíte, jak buňky vypadají, jaké části je tvoří a jak je můžeme zkoumat pod mikroskopem. V kurzu se budeme bavit o jednotlivých organelách a jejich funkcích, poté se budeme věnovat pozorování různých typů buněk a tkání pod mikroskopem a řekneme si, mimo jiné, jak různé buňky poznat. Poslední část kurzu bude věnována buněčné fyziologii. Podíváme se na pohyb organel v buňce a na to, jaký vliv má na buňku prostředí, ve kterém se nachází.

Předpokládá se základní znalost anatomie a fyziologie buňky a buněčných organel na úrovni II. stupně ZŠ. Vše ostatní si vysvětlíme a prakticky vyzkoušíme.

 

  • DNA DETEKTIVOVÉ

Co je to DNA? Jak vypadá a co všechno nám ovlivňuje? Jaké metody se používají při řešení kriminálních případů?

Rozpleťte s námi tajemství dvoušroubovice DNA! V první části kurzu se seznámíme se strukturou DNA a povíme si, kde ji najdeme, co všechno ovlivňuje a jak s ní můžeme v laboratoři pracovat. Druhá část kurzu bude věnována tzv. centrálnímu dogmatu molekulární biologie, kdy si nasimulujeme práci buňky při výrobě proteinů. Ve třetí části budeme řešit kriminální případ pomocí metod forenzní biologie.

Předpokládá se základní znalost biologie buňky na úrovni II. stupně ZŠ, vše ostatní si vysvětlíme.

 

  •  TAJEMSTVÍ MIKROORGANISMů

Bakterie jsou malé živé mikroorganismy, které nejsou viditelné pouhým okem. I přes svou nepatrnou velikost jsou tyto mikroorganismy nejúšpěšnějšími žijícími organismy na planetě Zemi, neboť se jim povedlo kolonizovat různorodá prostředí od horkých vod po krajinu lidského těla.

Jak je ale najít a poznat, když nejsou vidět Dá se nějak zjistit, jaká bakterie by se mohl nacházet na naší ruce? A pokud tato možnost existuje, troufnete si na tuto diagnostiku i vy sami?

Jestli je vaše odpověď „ano“, rádi vás uvidíme na našem kurzu a seznámíme vás s vědeckou prací ve špičkových výzkumných laboratořích!

 

 

Rezervace

Rezervaci kurzu provedete na jeho vlastních webových stránkách.

Rezervovat

Komentáře

Komentář se nepodařilo odeslat.

Zatím nejsou ke kurzu žádné komentáře. Buďte první.

Vložte komentář


Najděte si nás