Zde se nacházíte: O projektuOrganizace

Organizace

Lektor

RNDr. Petra Matulová, CSc.

Koordinátorka všech aktivit projektu vč. kurzů, příprava a tvorba nových kurzů

 

Vzdělání:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta -  Biochemie

 

Kontakt:

Kamenice 5/A7 62500 Brno
E-mail: bioskop@muni.cz
Tel: 54949 4021
Mobil: 774 989 475

 

 

Mgr. et Mgr. Petra Matějíčková

Lektorka kurzů. Spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, magisterský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biologie, magisterský studijní program

Obory:  Speciální biologie

            Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky
v laboratorních metodách

Martin Zavřel

Lektor kurzů a zároveň spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

Mgr. Kateřina Ježová, Ph.D.

Lektorka kurzů. Spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biologie, doktorský studijní program, obor: Imunologie

 

Lektor

Mgr. Ingrid Továrková

Lektorka kurzů. Spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Geologie - magisterský studijní program.
 • MENDELU Brno, ICV - Učitelství odborných předmětů pro II. st. ZŠ a SŠ.

Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.

Lektor kurzů

 

Pracoviště: 

Výzkumná skupina Richarda Štefla - Centrum strukturní biologie - Středoevropský technologický institut.

 • Odborný pracovník ve výzkumu - postdoc.

 

Vzdělání:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biochemie, doktorský studijní program

 

Obor: Biomolekulární chemie

 

 

Lektor

MUDr. RNDr. Barbara Kunt Vonková

Lektorka kurzů. Spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Onkologie a hematologie. Spec.: Experimentální onkologie a nádorová biologie - doktorský studijní program
 • MU Brno, Lékařská fakulta - Všeobecné lékařství, magisterský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biologie, magisterský studijní program

Obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky 

v laboratorních metodách

Lektor

Mgr. Ondřej Vymazal

Lektor kurzů a zároveň spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Biomedicínské vědy, doktorský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, magisterský studijní program

Obor: Molekulární biologie a genetika 

Lektor

Mgr. Klára Marková

Lektorka kurzů a zároveň spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, magisterský studijní program

Obor: Molekulární biologie a genetika

Mgr. Lenka Bryjová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biologie, magisterský studijní program

Obor: Molekulární biologie a genetika

Lektor

Mgr. Bc. Deborah Beckerová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Biomedicínské vědy, doktorský studijní program

 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, magisterský studijní program 
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biochemie, bakalářský studijní program

 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, bakalářský studijní program  

Obor: Speciální biologie

Lektor

Bc. et Bc. Květa Ciprysová

Lektorka kurzů. 

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Speciální biologie, bakalářský studijní program
 • MU Brno, Pedagogická fakulta - Předškolní a mimoškolní pedagogika, bakalářský studijní program

Obor: Učitelství pro mateřské školy

Lektor

Mgr. Veronika Křešťáková

Lektorka kurzů. Spolupracuje na navrhování a zavádění nových kurzů.

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biochemie, doktorský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biochemie, magisterský studijní program

Bc. Milena Mařáková

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika, magisterský studijní program

 

 • MU Brno, Fakulta sportovních studií - Specializace ve zdravotnictví, bakalářský studijní program

Obor: Fyzioterapie

Lektor

Mgr. Pavel Šmak

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie, doktorský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Chemie, magisterský studijní program

Obor: Biofyzikální chemie

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Všeobecné lékařství, magisterský studijní program

Bc. Radka Hejmalová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Chemie, bakalářský studijní program.

Obory: Chemie se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání.

 • MU Brno, Pedagogická fakulta - Matematika se zaměřením na vzdělávání, bakalářský studijní program

Obory: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání,
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Mgr. Lukáš Jirásek

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Geografie a kartografie, magisterský studijní program

Obory: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy,

            Učitelství historie pro střední školy

Mgr. Vendula Koublová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Mikrobiologie, doktorský studijní program

 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, magisterský studijní program

Obor: Speciální biologie

Mgr. Martina Damborská

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biologie, magisterský studijní program

Obory: Ekotoxikologie, Ochrana a tvorba životního prostředí

Mgr. Tomáš Turek

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Geologie, doktorský studijní program;

Obor: Geologické vědy

Mgr. Petra Černochová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, doktorský studijní program

 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Chemie, magisterský studijní program;

Obory: Učitelství chemie pro střední školy, Učitelství biologie pro střední školy

 

Mgr. Hana Svozilová

Lektorka kurzů. 

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Onkologie a hematologie, doktorský studijní program

 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, magisterský studijní program

 

Mgr. Tereza Ryšavá

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie živočichů a imunologie, magisterský studijní program

Bc. Barbora Hrnčířová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, bakalářský studijní program

Bc. Helena Pokorná

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium: 

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biochemie, bakalářský studijní program

Mgr. Václav Paclík

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Geologie, doktorský studijní program;

Obor: Geologické vědy

Terezie Mrázová

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MENDELU Brno, Agronomická fakulta - Zootechnika, bakalářský studijní program

Bc. et Bc. Johana Strmisková

Lektorka kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Lékařská genetika a molekulární diagnostika, bakalářský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Aplikovaná biochemie, bakalářský studijní program

 

Bc. Matěj Přikryl

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Experimentální biologie, bakalářský studijní program
 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Molekulární biologie a genetika, magisterský studijní program

Jan Gajdošík

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Lékařská fakulta - Všeobecné lékařství, magisterský studijní program

Martin Horák

Lektor kurzů

 

Vzdělání/studium:

 • MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biochemie, bakalářský studijní program

Zdenka Hašanová

Patrik Pospíšil

Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.

Bc. Markéta Nečasová

Bc. Anna Ireinová

Hana Slámová

Kristýna Dohnalová

Nicole Machová

Kateřina Havlová

Bc. Marie Ptáčková

Bc. Martin Lauer

Jaroslav Straník

Adéla Kubištová

Lucie Bystřická

Mgr. Kamila Říhová

Richard Kendzior

Spolupracovali s námi

Bašná Lenka, Mgr.

Bertová Zuzana, Mgr.

Blahutová Šárka, Mgr.

Bujnáková Jana, Mgr.

Čermák Martin, Bc.

Fojtík Petr, Mgr.

Fojtů Michaela, Mgr.

Glosová Pavla, Mgr.

Grillová Linda, Mgr. 

Hájková Markéta, Mgr., Bc.

Hejmalová Lenka, Mgr.

Holubářová Lenka, Mgr.

Hrozková Petra, Mgr.

Hruška Pavel, Mgr.

Kadlčíková (Vystavělová) Dita, Mgr.

Karaková Klára, Mgr.

Karská - Sedláčková Dana, Ing.

Kleinová Renata, Mgr.

Kratochvílová Michaela

Krutá Miriama, Mgr., Ph.D.

Kudličková Kateřina

Mazourová Veronika, Mgr.

Movsesian Karina

Pastierik Tomáš, Mgr.

Peschelová (Janyšková) Helena, Mgr.

Pospíšilová Tereza, Mgr.

Raška Jan, Mgr.

Rebrošová (Mlynáriková) Katarína, Mgr.

Renzová (Spoustová) Tereza, Mgr.

Sedláčková Hana, Mgr.

Seličová Hana

Siegl František, Bc.

Snopková (Olejníčková) Kateřina, Mgr.

Stuchlá Markéta, Mgr.

Šedová Lucie, Mgr.

Šeneklová Monika, Mgr.

Švecová Eva, Mgr., Ph.D

Víšková Pavlína, Mgr.

Vojáčková Eva, Mgr.

 

 

 

Najděte si nás