Zde se nacházíte: O projektuSpřátelené organizace

Spřátelené organizace

Logo Vienna Open Lab

Dr. Bohr-Gasse 3
1030 Wien

mail: office@viennaopenlab.at
Büro: +43 (0)1 790 44 4591
mobil: +43 (0)676 846 546 10
fax: +43 (0)1 790 44 110

Inspirací pro vznik centra byla rakouská Vienna Open Lab (viennaopenlab.at), od níž rovněž převzalo většinu kurzů. Vienna Open Lab oficálně funguje od května roku 2006. Za tu dobu centrem prošlo více než 37 000 účastníků. Kurzy v současnosti probíhají paralelně ve dvou laboratořích. Hlavní koordinátorkou projektu je Dr. Karin Garber MAS.

Mezírka 775/1

60200 Brno

E-mail: info@jcmm.cz 

Tel.:  541 211 043

Spolupráci s JCMM se podařilo navázat na jaře 2014. Centrum je zaměřeno na podporu nadaných studentů  a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Snaží se efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

Ve spolupráci s JCMM byly realizovány kurzy pro pedagogy a talentované studenty středních škol. Celkem bylo proškoleno 26 pedagogů a 22 studentů. Do konce roku 2014 proběhnou ještě další 2 kurzy pro talentované studenty SŠ.

 

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Komenského nám. 2

602 00 Brno

E-mail: u3v@rect.muni.cz

Tel.: 549 49 8141

Od října 2014 se Bioskop zcela nově zapojil do Univerzity třetího věku na MU. Kurz podzimního semestru měl název „Objevujeme svět – úžasný děda, úžasná babička“, během kterého si účastníci pod vedením zkušené lektorky osvětlili jevy pozorovatelné kolem nás. V jarním semestru 2015 se koná kurz "Houby a rostliny nejen v naší kuchyni."

 

Biol Ustav

Laboratory of Recombination and DNA Repair (LORD)

Univerzitní kampus

Kamenice 5/A7

625 00 Brno

Tel.: 549 49 5252

http://www.ncbr.muni.cz/LORD/

Velmi úzká spolupráce byla navázána s laboratoří LORD (Laboratory of Recombination and DNA Repair), jejíž členové pomáhali a stále pomáhají při vývoji nových kurzů. Někteří z nich jsou stálými lektory našeho centra. Než se centrum podařilo kompletně vybavit vlastními přístroji, laboratoř velmi ochotně půjčovala své vybavení, aby se kurzy mohly uskutečnit. 

 

Logo Nadané Děti

Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. 

Cílem společné spolupráce je vytvořit synergický, odborně zakotvený, vzájemně provázaný systém psychologické identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů v přírodních vědách, včetně podpory jejich učitelů. Toto vzdělávání bude realizováno formou rozvojových aktivit, které budou maximálně individuální, podnětné, badatelsky orientované a budou respektovat intelektové schopnosti identifikovaných nadaných žáků a studentů. Více informací naleznete zde: http://www.nadanedeti.cz/projekty-spoluprace-s-bioskopem

 

Související obrázek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Lipka má ve svých vzdělávacích aktivitách široký záběr: školám a školkám nabízí jedno či vícedenní ekologické výukové programy, při nichž ročně navštíví Lipku více než dvacet tisíc žáků. Odpoledne se pět pracovišť Lipky plní dětmi při přírodovědných a tvořivých kroužcích a dospělými při řemeslných kurzech. Dále Lipka zajišťuje na několika vysokých školách výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a také rozvíjí systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální výchovy. Pro rodiny s dětmi chystají pracovníci Lipky množství akcí pro veřejnost ročně. Posláním Lipky je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování environmentálně příznivějších způsobů života. Web: http://www.lipka.cz/

 

Najděte si nás