Zde se nacházíte: O projektuFinancování

Financování

Příznivci naší myšlenky nám mohou darovat finanční prostředky, které budou využity na úhradu nákupů pomůcek, materiálu a jiných výdajů spojených s aktivitami Bioskopu. Svůj dar můžete odeslat prostřednictvím https://is.muni.cz/obchod/baleni/94688

Bioskop – vědecké výukové centrum vzniklo v rámci projektu MU: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti, s reg. číslem: CZ.1.07./2.3.00/35.0005, jehož doba řešení byla od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014. V rámci tohoto projektu byla výuková laboratoř plně vybavena nejmodernějšími laboratorními přístroji i laboratorním materiálem a chemikáliemi potřebnými pro zavedení a chod kurzů v rámci projektu. Taktéž z tohoto projektu byli placeni zaměstnanci a studenti VŠ podílející se na přípravě a výuce kurzů. 

Během tohoto projektu centrum vytvořilo 14 kurzů (10 ve spolupráci s Vienna Open Lab a 4 vlastní) pro věkové kategorie 6+, 12+, 16+, pedagogy.

V tomto období byly všechny aktivity centra hrazeny z tohoto projektu, kurzy byly nabízeny zdarma.

 Navazujícím projektem byl Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU, s reg. číslem: CZ.1.07/2.3.00/45.0018 s dobou řešení  od 1. Července 2014 do  30. června 2015. V rámci tohoto projektu centrum již nabídlo 3 týdenní letní školy a rozšiřuje nabídku svých kurzů o 3 nové kurzy pro školy a speciální tematicky zaměřené jednodenní kurzy. Zároveň nabízí některé kurzy v angličtině a cestovní kufřík pro zapůjčení do škol. 

 

Po skončení OPVK projektů jsme přešli na zpoplatnění kurzů. Snažíme se i na dále získávat různé granty, oslovovat mecenáše i dárce, tak abychom byly schopni držet vstupné co nejníže, tak aby bylo dostupné pro všechny sociální skupiny dětí. Přispějte nám i vy, abychom mohli tuto aktivitu nejen udržet, ale i dále rozvíjet.

 

Najděte si nás